فرمهای کارشناسی ارشد

فرم مجوز آموزشی و پژوهشی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد

کاربرگ شماره 2. صورتجلسه تصویب پیشنهاده

کاربرگ شماره 4 .اعتبارسنجی مقاله ها

کاربرگ شماره 5. مجوز دفاع

 مراحل دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشکده علوم رياضی

راهنمای تکمیل طرح پژوهشی شماره 3  جهت تصویه حساب با بخش پایان نامه های کتابخانه مرکزی

آيين نامه آموزشی کارشناسي ارشد ناپیوسته 94

فلوچارت دفاع مجازی از پایان نامه ارشد

 

 

 

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۷۶
۱۲۵
۱۰۳۸
۱۲۳۵
۴۱۶۳
۵۰۹۳
۳۱۷۰۳۷