مرکز پژوهش هاي آماري

مرکز پژوهش هاي آماري

اين مرکز نه تنها  به پژوهشگران دانشگاه بلکه به موسسات خصوصي و دولتي خارج از دانشگاه نيز مشاوره هاي تخصصي آماري ارائه مي دهد .

هم اکنون اعضاي هيئت اجرايي اين مرکز آقايان دکتر ناصررضا ارقامي ، دکتر مجید سرمد ، دکتر هادی جباری نوقابی ، دکتر مهدی جباری نوقابی ، دکتر آرزو حبیبی راد هستند .

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۷۳
۱۲۵
۱۰۳۵
۱۲۳۵
۴۱۶۹
۵۰۸۴
۳۱۷۰۳۴