مرکز پژوهشي کاربرد موجک ها در سيستم هاي خطي و غير خطي

مرکز پژوهشي کاربرد موجک ها در سيستم هاي خطي و غير خطي

در حال حاضر ، اعضاي هيئت اجرايي اين مرکز عبارتند از :

دکتر حميدرضا ابراهيمي ، دکتر رجبعلي کاميابي گل ، دکتر اسدالله نيکنام ( رييس مرکز ) ، دکتر حسين تقي زاده و دکتر سيد عليرضا سيدين .

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۷۳
۱۲۵
۱۰۳۵
۱۲۳۵
۴۱۶۹
۵۰۸۴
۳۱۷۰۳۴