اعضای هیأت علمی

               اعضاء هیات علمی گروه ریاضی محض

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه خانگی

1

دكترحمیدرضاابراهيمي ويشكي

استاد

 http://www.um.ac.ir/~vishki/

2

دکتر فاطمه هلن قانع استاد

استاد

 http://www.um.ac.ir/~htina/

3

دکتر احمد عرفانیان

استاد

 http://www.um.ac.ir/~erfanian/

4

دکتر محمد صال مصلحیان

استاد

 http://www.um.ac.ir/~moslehian/

5

دکتر رجبعلی کامیابی گل

استاد

 http://www.um.ac.ir/~kamyabi/

6

دکتر اسدالله نیکنام

استاد

 http://www.um.ac.ir/~niknam/

7

دکتر بهروز مشایخی فرد

استاد

 http://www.um.ac.ir/~bmashf/

8

دکتر کاظم خشیارمنش

استاد

 http://www.um.ac.ir/~khashayar/

9

دکتر مجید میرزاوزیری

استاد

 http://www.um.ac.ir/~mirzavaziri/

10

دکتر شیرین حجازیان

استاد

 http://www.um.ac.ir/~hejazian/

11

دکتر محمد جانفدا

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~janfada/

12

دکتر علیرضا میر مصطفایی

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~mirmostafaei/

13

دکتر سعید کیوانفر

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~skayvanf/

14

دکتر بی‌بی‌هانیه میرابراهیمی

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~h_mirebrahimi/

15

دکتر علیرضا زمانی بهابادی

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~zamany/

16

دکتر ریحانه رئیسی طوسی

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~raisi/

17

دکتر محسن پرویزی

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~parvizi/

18

دکتر عباس جعفرزاده

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~jafarzadeh/

19

دکتر حمید ترابی اردکانی

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~h.torabi/

 

 

اعضاء هیات علمی گروه ریاضی کاربردی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه خانگی

1

دکتر حامد رضا طارقیان

استاد

 http://www.um.ac.ir/~taregian/

2

دکتر علیرضا سهیلی

استاد

 http://www.um.ac.ir/~soheili/

3

دکتر سید حسن علم الهدیی

استاد

 http://www.um.ac.ir/~alam/

4

دکتر سهراب عفتی

استاد

 http://www.um.ac.ir/~s-effati/

5

دکتر مرتضی گچ پزان

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~gachpazan/

6

دکتر حسین تقی زاده کاخکی

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~taghizad/

7

دکتر فریدون رهبرنیا

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~rahbarnia/

8

دکتر امید سلیمانی فرد

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~soleimani/

9

دکتر الهام جاویدمنش

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~javidmanesh/

10

دکتر مصطفی توکلی

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~m_tavakoli/

11

دکتر رضا قنبری

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~rghanbari/

12

دکتر اصغر قربانی

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~aghorbani/

13

دکتر رسول رمضانیان

 

 

 

اعضاء هیات علمی گروه آمار

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه خانگی

1

دکتر جعفر احمدی

استاد

 http://www.um.ac.ir/~ahmadi-j/

2

دکتر محمد امینی

استاد

 http://www.um.ac.ir/~m-amini/

3

دکتر غلامرضا محتشمی برزادران

استاد

 http://www.um.ac.ir/~grmohtashami/

4

دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی

استاد

 http://www.um.ac.ir/~rezaei/

5

دکتر آرزو حبیبی راد

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~ahabibi/

6

دکتر مهدی دوست پرست

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~doustparast/

7

دکتر مصطفی رزمخواه

دانشیار

http://www.um.ac.ir/~razmkhah_m/

8

دکتر بهرام صادقپور

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~sadeghpour/

9

دکتر معصومه فشندی

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~fashandi/

10

دکتر مهدی عمادی

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~emadi/

11

دکتر سیمیندخت براتپور باجگیران

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~baratpour/

12

دکتر هادی جباری نوقابی

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~jabbarinh/

13

دکتر وحید فکور

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~fakoor/

14

دکترمهدی جباری نوقابی

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~jabbarinm/

15

دکتر مجید سرمد

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~sarmad/

 

اعضاء هیات علمی بازنشسته گروه آمار

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه خانگی

1

دكترناصررضا ارقامی

استاد

 http://www.um.ac.ir/~arghami/

2

دکتر حسینعلی نیرومند

استاد

 http://www.um.ac.ir/~nirumand/

3

دکتر حسنعلی آذرنوش

استاد

 http://www.um.ac.ir/~azarnush/

4

دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا

استاد

 http://www.um.ac.ir/~bozorgnia/

5

دکتر علی مشکانی

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~meshkani/

6

دکتر حسن صادقی

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~sadeghi.h/

7

دکتر سید مهدی طباطبایی

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~tabatabaey/

                  

اعضاء هیات علمی بازنشسته گروه ریاضی محض و کاربردی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

1

دکتراصغر کرایه چیان

استاد

http://www.um.ac.ir/~krachian/

2

دکتر محمدرضا رجب زاده مقدم

استاد

 http://www.um.ac.ir/~rezam/

3

دکتر بهمن هنری

استاد

 http://www.um.ac.ir/~honary/

4

دکتر محمدعلی پور عبدالله نژاد

استاد

 

5

دکتر جعفر صابری نجفی

استاد

 http://www.um.ac.ir/~saberinajafi/

6

دكترزهرا افشارنژاد

استاد

 http://www.um.ac.ir/~afshar/

7

دکتر محمد هادی فراهی

استاد

 http://www.um.ac.ir/~farahi/

8

دکتر فائزه توتونیان

استاد

 http://www.um.ac.ir/~toutouni/

9

دکتر علی وحیدیان کامیاد

استاد

 http://www.um.ac.ir/~vahidian/

10

دکتر آدینه محمد نارنجانی

دانشیار

 http://www.um.ac.ir/~naranjani/

11

دکتر محمود صبورملکی

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~msaboorm/

12

دکتر کاظم چیتی

استادیار

 http://www.um.ac.ir/~chitti/

13

آقای عطااله زارع

دانشور

 http://www.um.ac.ir/~zarea/

14

آقای سید حسین اورعی

مربی

 http://www.um.ac.ir/~oraee/

15

آقای محمدرضا طوسی

مربی

 http://www.um.ac.ir/~mtoosi/

16

آقای ابوالفضل حاجی زاده

مربی

 http://www.um.ac.ir/~ahsafar/

17

آقای مسعود ببر حسینی

مربی

 http://www.um.ac.ir/~mbhosseini/

 

 

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۰۱
۳۵۲
۱۰۱
۸۳۶
۲۱۳۱
۳۸۸۲
۱۴۲۶۰۴

tel