کارمندان

(( لیست کارکنان دانشکده علوم ریاضی))                                                                                            سال: 97

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

واحد محل خدمت

تلفن

1

الهام

جعفری

مسئول پژوهشی

6204

2

علیرضا

وطن دوست

مسئول رایانه

6220

3

زهره

چناری

کارشناس پژوهشی

6205

4

فاطمه

مرادی

حسابدار

6218

5

علیرضا

محمدی

تلفنخانه

6217

6

منصوره

محمد خانی باجیگیران

دبیرخانه

6227

7

سیدحسن

  احمدی

مسئول امور عمومی

6210

8

نرجس خاتون

ظهوریان مفتخر اردواری

کارشناس پژوهشی

6222

9

رضا

احمدئی

کارشناس رایانه

6209

10

فاطمه

محمدی

مسئول آموزش

6211

11

محبوبه

مختاری خورنیک

کارشناس گروه آموزشی

6207

12

وحیده

وحیدنیا

مسئول دفتر ریاست

6200

13

مهری

باقدان

کارشناس گروه آموزشی

6206

14

حمیدرضا

مومن اول رشتخوار

امین اموال

6219

15

سید علیرضا

جواد موسوی

کارشناس آموزش

6212

 

 

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۵
۱۲۶
۹۳۸
۱۰۶۱
۴۲۱
۴۹۰۲
۳۱۷۹۹۸