news

مرکز تحقیقات

مراکز تحقیقاتی دانشکده علوم ریاضی:

  مراکز تحقیقاتی دانشکده علوم ریاضی شامل چهار مرکز، مرکز پژوهشی مدلسازی و بهینه سازی سیستمها و مرکزپژوهشی آمار و مرکز پژوهشی کاربرد موجکها در سیستمهای خطی و غیر خطی و مرکز پژوهشی شیوه های آموزش ریاضی می باشد.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۷۱
۱۹۰
۴۶۲
۷۸۱
۲۲۲۵
۵۲۴۸
۹۸۸۷۰

tel