كارگاه آموزشي دوروزه \"پروتكل هاي ارتباطي\" در دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود

photo 2016-08-30 13-17-49

انجمن علمي دانشجويي دانشكده علوم رياضي، با هدف آشنايي دانشجويان با مدل سازي وصورتبندي "پروتكل هاي ارتباطي"يك دوره آموزشي درروزهاي سه شنبه و چهارشنبه23و24شهريورماه 1395 در محل دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي كند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، نظربه نقش مهم اطلاعات درزندگي امروز، طراحي پروتكلي كه مبادله اين اطلاعات را به طورهدفمند وايمن صورت دهد ضرورت دارد.  مدرس اين كارگاه :

 ((Professor of University of Lorraine, LORIA Department)) Hans van Ditmarsch

 دراين دوره كوتاه مدت، مروري خلاصه براين مبحث ارايه مي نمايد.

براساس اين گزارش، ظرفيت محدودوهزينه ثبت نام در اين سمينار براي دانشجويان دانشكده علوم رياضي مبلغ (100000 )ريال وسايرين(150000 )ريال اعلام شده است. علاقه مندان مي توانند به انجمن علمي دانشجويي دانشكده علوم رياضي مراجعه و يا باشماره 09158351466 تماس حاصل نمايند.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel