برگزاری كارگاه علمي- آموزشي "پروتكل هاي ارتباطي" در دانشكده علوم رياضي

photo 2016-09-26 15-08-18

photo 2016-09-26 15-09-01

اين كارگاه را دكتر رمضانيان، عضو هيات علمي دانشكده علوم رياضي و با همكاري انجمن علمي دانشجويي اين دانشكده، به منظور آشنايي دانشجويان با نحوه مدل سازي صوري "پروتكل هاي ارتباطي" با روش هاي منطقي، همچنين فراهم آوردن زمينه مناسب براي طرح موضوعات پژوهشي دراين حوزه،ارايه نمودند.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel