انتصاب دكتر محمدصال مصلحيان به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشكده علوم رياضی

 

انتصاب دكتر محمدصال مصلحيان به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشكده علوم رياضی

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر محمدصال مصلحيان ، استاد گروه آموزشی ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی را به مدت دو سال، به سمت معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم رياضی  منصوب كرد.

در این حکم آمده است :

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده علوم رياضي و با توجه به تجارب و شايستگي‌هاي جناب‌عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به سمت معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم رياضي منصوب مي‌شويد. اميد است با تلاش و بهره‌گيري از توانمندي اعضاي محترم هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان در پيشبرد اهداف پژوهشي آن دانشكده منطبق با سند راهبردي دانشگاه موفق باشيد./

معاونت اداری و مالی دانشکده علوم ریاضی در سال 1382 و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سالهای 1386 الی 1390 از سوابق اجرایی دكتر محمدصال مصلحيان می باشد.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۹۹
۳۵۲
۹۹
۸۳۶
۲۱۲۹
۳۸۸۲
۱۴۲۶۰۲

tel