تدريس خلاقانه درس فلسفه علم توسط عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 تدريس خلاقانه درس  فلسفه علم توسط عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر صال مصلحيان عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد درس "فلسفه علم"درترم اول سال تحصيلی 96-  95 در دانشكده علوم رياضی، بايك روش تدريس خلاقانه و ابتكاری  تدریس اين درس را شروع نموده است.

ايده جالب دكتر صال مصلحيان ، به اين صورت است كه يك كاريكاتور مربوط به حوزه " فلسفه علم" را كه دانشجويان به انتخاب خود آماده نموده اند را در تابلويی مستقر در راهروی دانشكده علوم ریاضی نصب مي کند تا هم انگيزه بهتر در دانشجويان براي يادگيری درمورد"چيستی فلسفه علم " ايجاد کند و هم با ایجاد مشاركت دانشجویان در آموزش، باعث افزايش علاقه و جذب آنان و ماندگاري محتوای مطالب ارائه شده در  دانشجویان بشود.

گفتني است كه هدف "فلسفه علم"صراحت بخشيدن به دانش بشری مي باشد و مباحثی درهستي شناسی، روش شناسی و شناخت را در حوزه علوم رياضی  مطرح مي نمايد.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۷
۳۵۲
۴۷
۸۳۶
۲۰۷۷
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۰

tel