اولين دانشجوي بين المللي كارشناسي ارشد دانشكده علوم رياضي فارغ التحصيل شد

اولين دانشجوي بين المللي كارشناسي ارشد دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد، با راهنمايي دكتر مرتضي گچ پزان و استاد مشاوردكتر عليرضا سهيلي، از پايان‌نامه خود تحت عنوان “تقريب جواب هاي مثبت رده اي از مسايل مقدار مرزي مرتبه اول غير خطي” دفاع كرد.

«علي عبدالستار عبدالجبار الصائغ » درگفتگوبا خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، اينگونه خود را معرفي ميكند: ازكشورعراق وشهربصره هستم . من "ايران"رابراي تحصيل انتخاب كردم، چون يك كشورپيشرفته است.وي درادامه افزود: دانشگاه فردوسي مشهد بهترين دانشگاه است.

گفتني است " الصائغ "در 13مهرماه1395  از پايان نامه خود باموفقيت دفاع نموده است.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۳۶
۷۲
۳۶
۷۰۹
۲۵۶۴
۱۹۱۰۸
۱۳۹۱۵۵

tel