برگزاري مراسم تكريم و معارفه معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم رياضي

IMG 4003

IMG 4013

در اين مراسم كه در سالن شوراي دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد دكتر سهيلي، رئيس محترم دانشكده علوم رياضي، به اعضاي حاضر در جلسه خير مقدم گفت و از زحمات آقاي دكتر عفتي در زمان تصدي مسئوليت معاونت پژوهشي دانشكده تشكر نمود همچنين براي آقاي دكتر صال مصلحيان، معاون جديد پژوهشي، آرزوي موفقيت كرد.

درادامه آقاي دكتر عفتي. به بيان كارهاي انجام شده دردوران معاونت پرداخت . سپس آقاي دكتر صال مصلحيان، درموردبرنامه هاي پيش رو درحوزه پژوهشي دانشكده توضيحاتي ارائه نمود.

دراذامه جلسه، آقاي دكتر سيدعبدالكريم سجادي- مدير پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد در سخنان خود ضمن اشاره به توانمندي ها ي دانشكده علوم رياضي، بيان نمودكه: در صورت درخواست وهماهنگي معاونت هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده ، آمادگي دارد ضمن حضور در دانشكده و ارائه توضيحات در خصوص برنامه هاي حوزه مديريت پژوهشي دانشگاه ، پاسخگوي سوالات هيات رئيسه محترم دانشكده بوده ونيز ازديدگاه هاونظرات مديران محترم گروهها اطلاع حاصل نمايدتادرصورت امكان، مبناي اتخاذتصميم گيري درخصوص مسائل وآئين نامه هاي پژوهشي باشد.

گفتني است در پايان اين مراسم، رئيس محترم دانشكده علوم رياضي با اهداء لوح تقدير از تلاش هاي دكتر عفتي ، در زمان تصدي معاونت پژوهشي اين دانشكده تقدير و تجليل به عمل آورد.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel