افتخار آفريني دبيران انجمن هاي علمي دانشكده علوم رياضي در اتحاديه انجمن هاي علمي علوم رياضي ( آمار) دانشگاه هاي كشور

photo 2016-10-30 13-26-07

photo 2016-10-30 13-26-19

 

ه دنبال برگزاري مجمع تاسيسي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي آمار، درروزهاي 4 و5 آبان ماه 1395 به ميزباني دانشگاه گيلان، دبيران انجمن علمي دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان اعضاي اصلي شوراي مركزي و بازرس اتحاديه انجمن هاي علمي علوم رياضي ( آمار) كشور انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، در اين نشست، محمدجواد سبك خيز خياط، دبير كل شوراي مركزي انجمن هاي علمي دانشكده علوم رياضي، حميد كشميري، نايب دبيراين انجمن ها و ميلاد رسولي دبير انجمن علمي رياضي، به عنوان اعضاي اصلي شوراي مركزي و بازرس اتحاديه انجمن هاي علمي علوم رياضي ( آمار) دانشگاههاي ايران انتخاب شدند.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۶
۳۵۲
۴۶
۸۳۶
۲۰۷۶
۳۸۸۲
۱۴۲۵۴۹

tel