دومين دوره كارگاه متلب برگزار می شود

matlab.r.8

مركز پژوهشي كاربرد موجك ها درسيستمهاي خطي وغيرخطي دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسی مشهد با هدف آشنايي اعضاي هيات علمي و دانشجويان با نرم افزارمتلب، دومين دوره كارگاه "متلب " را با همكاري قطب علمي آناليز روي ساختارهاي جبري و قطب علمي مدلسازي و محاسبات در سيستم هاي خطي و غيرخطي، در دانشكده علوم رياضي برگزار مي نمايد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، هزينه ثبت نام اين دوره، كه درروزهاي 26 و 27 آبان ماه 1395 در برگزار مي شود، مبلغ 500000 ريال اعلام شده است.علاقه مندان مي توانند ، براي ثبت نام در اين دوره ،پس ازواريزمبلغ به شماره كارت 5859831032631268 بانك تجارت، تصويرسندواريزي را به شماره 09151142149 ارسال نمايند

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۱۳
۱۷۲
۱۱۳
۷۵۹
۳۰۲۰
۱۹۱۰۸
۱۳۹۶۱۱

tel