ازتابلوی دستاوردهای پژوهشی دانشكده علوم رياضی رونمايی شد

ازتابلوی دستاوردهای پژوهشی  دانشكده علوم رياضی رونمايی شد

در اقدامي تازه و ابتكاري، تابلوی دستاوردهای پژوهشی دانشكده علوم رياضی،  با هدف معرفی بخشی از دستاوردهای پژوهشی اعضای هيأت علمی اين دانشكده، در سالن ورودی دانشکده افتتاح و در معرض دید اعضای هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان قرار گرفت.

با هدف معرفي بخشي ازدستاوردهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي اين دانشكده، ازتابلوي دستاوردهاي پژوهشي دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسی مشهد ، با حضور دكتر سيدعبدالكريم سجادي مدير پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد و توضیحات دکتر صال مصلحیان معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشد در روز دوشنبه، 24 آبان ماه 1395 در این دانشکده رونمايي شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، با استقرار اين تابلو در محل مناسبي در دانشكده، تعدادي از مقالات علمي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي به تفكيك گروه آموزشي به نمايش گذاشته مي شوندوفرصت مناسبي را براي آشنايي علاقه‌مندان و دانشجويان فراهم  مي نمايد.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۱۳
۱۷۲
۱۱۳
۷۵۹
۳۰۲۰
۱۹۱۰۸
۱۳۹۶۱۱

tel