نشست مشترك هيات هاي رييسه دانشكده هاي علوم رياضي ومهندسي

New Image2

نشست مشترك هيات هاي رييسه دانشكده هاي علوم رياضي ومهندسي به منظور هم انديشي وتبيين راهكارهاي گسترش همكاري هاي آموزشي وپژوهشي في مابين در روز دو شنبه 24 آبان ماه 1395 در اتاق رياست دانشكده علوم رياضي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، دراين جلسه دانشكده ها براي تعامل بيشتر بين اعضاي هيئت علمي درجهت توسعه كيفي فعاليتهاي پژوهشي، پيرامون موضوعاتي ازجمله:

بررسي نحوه ارائه دروس سرويسي ومشاركت هردو دانشكده دربهبود كيفي ارائه اين دروس،تشكيل هسته پژوهشي مشترك،دوره هاودروس بين رشته اي، ارائه پايان نامه هاودروس مشترك،برگزاري سخنراني عمومي دردانشكده متقابل وكنفرانس هاي مشترك، همچنين بهره گيري ازابزارهاي نوين رياضي براي عمق بخشي به فهم مفاهيم رياضي وكاربردي كردن پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي دودانشكده، به تبادل نظر پرداختند.

گفتني است مقررشد درجلسات بعدي باتعيين اعضاي كارگروه مشترك ،دودانشكده تفاهم نامه اي براي كليات موارد همكاري هاي آموزشي وپژوهشي تنظيم نمايند

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۹۹
۳۵۲
۹۹
۸۳۶
۲۱۲۹
۳۸۸۲
۱۴۲۶۰۲

tel