كارگاه آموزشي فنون مقاله نويسي در دانشكده علوم رياضي برگزار شد

1مقاله

كارگاه آموزشي فنون مقاله نويسي با شركت بيش از 140 نفر از اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه، درساعت 9 صبح  روز پنجشنبه  4  آذر ماه 1395در تالار همايش دانشكده علوم رياضي  دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه، دكتر محمد صال مصلحيان، استاد گروه رياضي محض دانشگاه فردوسي مشهد، دراين كارگاه طي سه سخنراني يك ساعته، با هدف انتقال آموخته ها و ارائه تجربيات خود به عنوان سردبير و عضو تحريريه چندين مجله JCR بين المللي، توضيحاتي را براي پژوهشگران جوان، پيرامون نكاتي كه بايد در نگارش مقالات پژوهشي رعايت شود، ارائه نمودند. همچنين ايشان به بعضي از تجارب خود در مورد نحوه ارسال مقاله به مجلات و چگونگي برقراري ارتباط موثر با سردبير و مديران مجله و نحوه داوري آنها نيز اشاره نمودند.

در خاتمه، در مورد غفلت علمي نيز به طور مفصل با ذكرچندين مثال توضيحاتي را بيان كردند.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۰۱
۳۵۲
۱۰۱
۸۳۶
۲۱۳۱
۳۸۸۲
۱۴۲۶۰۴

tel