ليست كانديداهاي تاييد صلاحيت شده شوراي صنفي دانشجويان دانشكده علوم ریاضی از سوی مدیر محترم فرهمگی دانشگاه

مصطفی قایمی و ایمان توکلی جاغرق و سیدایمان حسینی و علی حورا و حیدر ضیغم و الهه احمدی و راضیه الوانی و احمد اراسته شوراب و زهرا ضیغم و کسری حسینی و امین منصوری و محمد اسحاق نژاد

 

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۷۰
۱۱۷
۵۸۶
۸۴۱
۴۱۹۴
۴۴۰۵
۱۶۲۵۲۱

tel