جلسه مشترك هيات رييسه و گروه آموزشي آمار دانشكده علوم رياضي برگزارشد

New Image2

نشست تبادل نظر هيات رييسه دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد با اعضاي هيات علمي گروه آموزشي آمار اين دانشكده، در روز چهارشنبه 17 آذر ماه 1395 در در سالن شوراي دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، در طي اين جلسه، ابتدا  اعضاي هيات علمي گروه آمار، به بيان نظرات وپيشنهادت خود پرداختند،  سپس برخي موارد توسط هيات رييسه دانشكده، مطرح شد.

براساس اين گزارش، در پايان اين نشست، دكتر سهيلي، رئيس دانشكده علوم رياضي، از خدمات و زحمات، خانم دكتر حبيبي مديرسابق گروه آمار،تشكر نمود و با اهداء لوح تقدير از تلاش هاي ايشان ، در زمان تصدي مسئوليت مديريت اين گروه، تقدير و تجليل به عمل آورد.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel