دعوتنامه مراسم تقدير از پژوهشگران برجسته جوان و دانشجويان برتر دكتري و منتخب بنياد دانشگاهي فردوسي، در روز سه شنبه 23 آذر ماه 1395 ساعت 12

با اهداي سلام،

   احتراماً، بدين وسيله از جنابعالي دعوت مي شود، در مراسم تقدير از پژوهشگران برجسته جوان و دانشجويان برتر دكتري و منتخب بنياد دانشگاهي فردوسي، كه در روز سه شنبه  23 آذر ماه 1395 ساعت 12  در محل سالن بزرگنیا اين دانشكده برگزار ميگردد، شركت فرماييد.

پيشاپيش از بذل توجه و حضور شما كمال تشكر و قدرداني را دارم.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel