به مناسبت هفته پژوهش نشست دانشجويان دكتري آماربا مديريت واعضاي هيات علمي اين گروه برگزار شد

https://fumdabir.um.ac.ir/OfficeAS/Runtime/process.php?module=DocAttachs&action=open&aid=3629571&attachType=1&referID=16690317&linkview=undefined

به مناسبت گراميداشت هفته پژوهش، جلسه صميمي دانشجويان دكتري با مديريت واعضاي هيات علمي گروه آمار،  به منظور مطرح كردن مشكلات، انتقادات و پيشنهادهاي دانشجويان، درروز چهار شنبه  24 آذر ماه 1395 در سالن شوراي دانشكده علوم رياضي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، در اين جلسه دكتر اميني، مدير گروه آمار دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد، ضمن تشكر و قدرداني از حضور ارزشمند اساتيد ودانشجويان و تبريك هفتۀ پژوهش، مباحث قابل ذكر در اين نشست را خاطر نشان كرد.درادامه،  دانشجويان به بيان نظرات و مشكلات خود پرداختند ومديريت گروه واعضاي هيات علمي به سوالات و مشكلات آنان پاسخ دادند.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel