سومين سمينار تخصصي نظريه قابليت اعتماد و كاربردهاي آن

نظر به اهميت موضوع قابليت اعتماد، كاربرد آن در صنعت، اقتصاد و ساير زمينه هاي علمي و فراهم نمودن فرصت مناسب براي گردهمايي به منظور تبادل نظر اعضاي هيأت علمي و ارتقاي سطح علمي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور و كاربران قابليت اعتماد در مراكز صنعتي، قطب علمي داده هاي ترتيبي و فضايي و گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد با همكاري انجمن آمار ايران

سومين سمينار تخصصي نظريه قابليت اعتماد و كاربردهاي آن

را روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 26 و 27 ارديبهشت ماه سال 1396 در محل دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي‌نمايد.

براي كسب اطلاعات بيشتر  به سايت زير مراجعه نمايند

http://osdce.um.ac.ir

3rd Seminar on Reliability Theory

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel