شزوع فرایند ارزیابی دانشجویان

فرايند ارزيابي از 2 تا 14 ديماه مي باشد.

مشاركت در ارزيابي الزامي بوده و دانشجوياني كه در اين فرايند شركت ننمايند علاوه بر عدم مشاهده ي نمره ، قادر به ارسال اعتراض نسبت به نمره براي استاد نخواهند بود.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۹۹
۳۵۲
۹۹
۸۳۶
۲۱۲۹
۳۸۸۲
۱۴۲۶۰۲

tel