معرفي مجموعه كتاب هاي آقاي دكتر ميرزا وزيري در تابلوي دستاوردهاي دانشكده علوم رياضي

https://fumdabir.um.ac.ir/OfficeAS/Runtime/process.php?module=DocAttachs&action=open&aid=3644513&attachType=1&referID=16759583&linkview=undefined

به منظور آشنايي علاقه مندان و دانشجويان، با مجموعه آثار دكتر مجيد ميرزا وزيري، عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد ، تصوير روي جلد 24 كتاب ايشان، در تابلوي پژوهشي دانشكده علوم رياضي، در معرض ديد قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، ازجمله عناوين كتب نصب شده در اين تابلو مي توان به: فضاهاي متريك باطعم توپولوژي، آناليز رياضي:درس،/مسئله، يادگيري رياضيات به عنوان زبان دوم، يادگيري رياضي ازطريق معما وبازي، مثلث، اشتباه سوزنبان، سيصد و يازده، داو دوم/ حكايتي از زمان دو بعدي، روزي كه صداها را ديدم، قلب درنگاه، حافظه استاد، قتل در فانوس دريايي، كهكشان ستاره هاي دريايي، عقربه ثانيه شمار، بازگشت به منزل آخر و منطق،مجموعه ها، اعداد اشاره كرد.

براساس اين گزارش، اين استادگروه آموزشي رياضي، دروبسايت رسمي خود به توضيح چگونگي نگارش آثار خود پرداخته است.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۳۶
۷۲
۳۶
۷۰۹
۲۵۶۴
۱۹۱۰۸
۱۳۹۱۵۵

tel