پنجمين سمينار آناليز هارمونيك و كاربردها

افتتاحيۀ سمينار، در تالار خوارزمي دانشكدۀ مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد، از ساعت 8:30 تا 10:30 صبح روز چهارشنبه 29 ديماه و همزمان، مراسم نكوداشت و تقدير از خدمات ارزندۀ استادان پيشكسوت آقايان دكتر محمدعلي پورعبدالله و دكتر عبدالحميد رياضي برگزار خواهد شد.

از علاقمندان براي شركت در اين مراسم دعوت به عمل مي آيد.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۰۱
۳۵۲
۱۰۱
۸۳۶
۲۱۳۱
۳۸۸۲
۱۴۲۶۰۴

tel