پنجمين سمينار آناليز هارمونيك و كاربردها

افتتاحيۀ سمينار، در تالار خوارزمي دانشكدۀ مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد، از ساعت 8:30 تا 10:30 صبح روز چهارشنبه 29 ديماه و همزمان، مراسم نكوداشت و تقدير از خدمات ارزندۀ استادان پيشكسوت آقايان دكتر محمدعلي پورعبدالله و دكتر عبدالحميد رياضي برگزار خواهد شد.

از علاقمندان براي شركت در اين مراسم دعوت به عمل مي آيد.

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۱۰
۱۴۲
۱۱۰
۸۶۱
۲۳۷۵
۴۹۳۶
۱۱۱۴۴۵

tel