تفاهم نامه ارائه دروس سرويسي دانشكده علوم رياضي در دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد

تفاهم نامه همكاري دانشكده علوم رياضي و مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد، درخصوص نحوه ارائه دروس سرويسي ومشاركت هردو دانشكده دربهبود كيفي ارائه اين دروس امضا شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، اين تفاهم نامه در تاريخ : چهارشنبه ۲۹ دي ۱۳۹۵ به امضاء دكتر سهيلي، رئيس دانشكده علوم رياضي ودكتر رجبي، رئيس دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد رسيد.

گفتني است، مقدمات عقداين تفاهم نامه، در آبان ماه ۱۳۹۵ با برگزاري يك جلسه هم انديشي در دانشكده علوم رياضي فراهم شد. در جلسه مذكور دو طرف توافق نمودند، پس از تعيين اعضاي كارگروه مشترك وبررسي كليات موارد همكاري، اين تفاهم نامه به امضا برسد.​

https://fumdabir.um.ac.ir/OfficeAS/Runtime/process.php?module=DocAttachs&action=open&aid=3690158&attachType=1&referID=16990178&linkview=undefined

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۳۳
۷۲
۳۳
۷۰۹
۲۵۶۱
۱۹۱۰۸
۱۳۹۱۵۲

tel