آشنايي علاقه مندان و دانشجويان با مجموعه آثار استاد دانشگاه فردوسي مشهد

به منظور آشنايي علاقه مندان و دانشجويان، با مجموعه آثار دكتر فائزه توتونيان، عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد ، تصوير جلد برخي ازكتب وصفحه ي اول مقالات ايشان، در تابلوي پژوهشي دانشكده علوم رياضي، در معرض ديد قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، ازجمله عناوين كتب نصب شده در اين تابلو مي توان به: روشهاي محاسبات عددي(2جلدي)، آناليز عددي(2جلدي)،پردازش وتحليل داده هاي آماري، برنامه ريزي خطي- روشها وكاربردها، الگوريتمهاي عددي، جبرخطي عددي وكاربردها(2جلدي ) ومعادلات ديفرانسيل مقدماتي با مسائل مقادير مرزي، اشاره كرد.

Prf.Totoniyan

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۱۳
۱۷۲
۱۱۳
۷۵۹
۳۰۲۰
۱۹۱۰۸
۱۳۹۶۱۱

tel