سمينارهاي هفتگي گروه كاربردي ترم دوم

تاریخ

سخنران

عنوان

23/11/95

آقای دانیال یعقوبی

Lattice paths

30/11/95

خانم ایراندخت رضایی

بعد متریک گراف

7/12/95

خانم سمانه بکائیان

تاریخچه ای از پژوهش های انجام شده در مسأله‌ی زمان بندی وسایل نقلیه

21/12/95

آقای مرتضی جعفرزاده

الگوریتم‌های ابتکاری در حل مسأله انتخاب سبد پروژه

26/1/96

خانم غزاله غازی

متعاقباً اعلام خواهد شد

2/2/96

دکتر رضا قنبری

درخت تو گر بار دانش بگیرد   به زیر آوری چرخ نیلوفری را(سخنرانی عمومی)

9/2/96

آقای غلامرضا ابریشمی مقدم

کاربردهایی از نظریه گراف (بخش اول سخنرانی)

16/2/96

آقای غلامرضا ابریشمی مقدم

نرم افزار متمتیکا در ریاضیات گسسته (بخش دوم سخنرانی)

23/2/96

دکتر علیرضا سهیلی

متعاقباً اعلام خواهد شد

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۳۴
۷۲
۳۴
۷۰۹
۲۵۶۲
۱۹۱۰۸
۱۳۹۱۵۳

tel