اطلاعيه مربوط به دانشجويان دكتري دانشكده علوم رياضي

بدينوسيله به اطلاع مي رساند مديريت دانشكده بنا دارد تا، به منظور هم انديشي درجهت آگاهي ازپيشنهادات، موانع ومسائل، همچنين راه حل هاي بهبود وارتقاي شرايط وفضاي تحصيلي دانشجويان دكتري دانشكده علوم رياضي، نشست صميمي باحضوركليه  دانشجويان ارجمند دكتري دانشكده داشته باشد.حضور سبزتان رادراين جلسه ارج مي نهيم .

زمان : شنبه هفتم اسفندماه1395 ساعت 14 الي 16

مكان : سالن دكتر بزرگنيا دانشكده علوم رياضي

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel