مسابقه جزيره گنج و آزمون تعيين سطح براي دانش آموزان در دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد

همزمان با ايام الله دهه فجر، درراستاي اجراي پروژه ترويج علوم رياضي در جامعه، مسابقه جزيره گنج و آزمون تعيين سطح براي دانش آموزان دوره ابتدايي و متوسطه اول، در روز پنجشنبه 21 بهمن ماه 1395 در دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، در ادامه فعاليت هاي مجموعه «رياضي براي همه» دانشكده علوم رياضي، مسابقه جزيره گنج براي دانش آموزان دوره ابتدايي و آزمون تعيين سطح براي دانش آموزان دوره متوسطه اول در روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۵ در اين دانشكده برگزار گرديد.

اين مسابقه و آزمون، پيشنيازي براي شركت در دوره هاي يادگيري رياضي از طريق معما و بازي و دوره هاي آمادگي المپياد و مسابقه شهر رياضي است كه اين دوره ها در مركز رياضي براي همه دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد.

براساس اين گزارش، فرزندان اعضاي محترم هيأت علمي و كارمندان محترم دانشگاه از ساير دانشكده ها نيز در اين برنامه حضور داشتند و جمع خانوادگي و صميمانه اي در دانشكده علوم رياضي شكل گرفته بود.

گفتني است كه، مجموعه فعاليت هاي «رياضي براي همه» با همكاري اعضاي هيأت علمي و دانشجويان رياضي و مهندسي، برنامه هايي نو و ويژه براي سنين مختلف دارد و هدف اصلي آن بهبود انگيزه و اقبال جامعه و خانواده ها و به خصوص دانش آموزان و دانشجويان به علوم رياضي و كاربردهاي آن به عنوان ابزاري براي داشتن يك تفكر سيستمي و ارائه بهتر و باعث بروز  توانمندي آنان شود

photo 2017-02-10 12-34-12

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۳۷
۷۲
۳۷
۷۰۹
۲۵۶۵
۱۹۱۰۸
۱۳۹۱۵۶

tel