مرحله مقدماتي مسابقات شهر رياضي در دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد

به منظور ايجاد انگيزه و علاقه به رياضيات و شناسايي وهدايت استعدادهاي برتر، با اجراي دكتر ميرزا وزيري، عضو هيات علمي دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد، مرحله مقدماتي مسابقات شهر رياضي دوره ابتدايي شهرمشهد ، در اين دانشكده برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، در ادامه فعاليت هاي مجموعه «رياضي براي همه» دانشكده علوم رياضي، اين مسابقه باحضورحدود60نفراز دانش آموزان پايه پنجم وششم دوره ابتدايي شهرمشهد، در روز دوشنبه ۲5 بهمن ماه ۹۵ برگزار شد.

مسابقه ریاضی

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۷۱
۱۶۲
۱۳۷۲
۱۳۵۷
۲۷۵۸
۵۷۳۸
۲۲۷۶۷۴

tel