معاونت پژوهشی


kha

 

معاون پژوهشی فعلی دانشکده : دکتر کاظم خشیارمنش

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوران تصدی

1

دکتر محمد صال مصلحیان

95-97

2

دکتر سهراب عفتی

95-94

3

دکتر محمد امینی

94-93

4

دکتر رجبعلی کامیابی گل

93-91

5

دکتر کاظم خشیارمنش

91-90

6

دکتر جعفر احمدی

90-89

7

دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

89-87

8

دکتر محمدهادی فراهی

87-84

9

دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی

84-82

10

دکتر رجبعلی کامیابی گل

82-79

11

دکتر علی وحیدیان کامیاد

79-77

12

دکتر اسدالله نیکنام

77-76

 

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۱۸
۱۴۸
۲۶۶
۲۴۳۱
۴۳۵
۱۴۰۱۸
۲۵۴۸۳۰

tel