كارگاه مهارت هاي كليدي تدريس

 “كارگاه مهارت هاي كليدي تدريس” ويژه دانشجوياني كه در امر تدريس با گروه هاي آموزشي همكاري مي نمايند روز پنج شنبه 5 اسفندماه ساعت 12-8 در محل سالن شوراي سازمان مركزي (طبقه سوم) برگزار مي گردد.  بديهي است ايجاد شناسه تدريس منوط به شركت در اين كارگاه مي باشد

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel