استقرارپايگاه اهداي خون در دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد

به همت مديريت دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد، درراستاي تحقق اهداف عاليه ديني و حس انسان دوستي، پايگاه اهداي خون سيار سازمان انتقال خون، برطبق هماهنگي هاي انجام شده،در روز دوشنبه 9 اسفندماه 1395در محل اين دانشكده مستقر مي شود.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، همراه داشتن كارت ملي براياهدا كنندگان در اين طرح الزامي است . پس از معاينه و مشاوره در صورت سلامت كامل جسمي اهداي خون از آنان انجام مي شود .لازم به ذكر است هر واحد خون ، جان 3 نفر از هموطنانمان را نجات مي دهد .

براساس اين گزارش، از همه دانشگاهيان براي اهداي خون دعوت به عمل آمده است.​

blood

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۳۳
۷۲
۳۳
۷۰۹
۲۵۶۱
۱۹۱۰۸
۱۳۹۱۵۲

tel