سومين سمينار تخصصي نظريه قابليت اعتماد و كاربردهاي آن

نظر به اهميت موضوع قابليت اعتماد، كاربرد آن در صنعت، اقتصاد و ساير زمينه هاي علمي و فراهم نمودن فرصت مناسب براي گردهمايي به منظور تبادل نظر اعضاي هيأت علمي و ارتقاي سطح علمي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور و كاربران قابليت اعتماد در مراكز صنعتي، قطب علمي داده هاي ترتيبي و فضايي و گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد با همكاري انجمن آمار ايران سومين سمينار تخصصي نظريه قابليت اعتماد و كاربردهاي آن را در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 26 و 27 ارديبهشت ماه سال 1396 در دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود.

براي كسب اطلاعات بيشتر   به سايت زير مراجعه نمايند

http://osdce.um.ac.ir
  

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۳۳
۷۲
۳۳
۷۰۹
۲۵۶۱
۱۹۱۰۸
۱۳۹۱۵۲

tel