سخنراني گروه رياضي كاربردي

عنوان
تاریخچه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در مسأله زمان‌بندی وسایل‌نقلیه

سخنران
خانم سمانه بکائیان

چکیده سخنرانی
مسأله زمان‌بندی دسته‌ای مهم از مسأله‌های مطالعه شده توسط بسیاری از محققان است. زمان‌بندی وسایل‌نقلیه، یک گام مهم در فرآیند ‌برنامه‌ریزی شرکت‌های حمل و نقل عمومی بود، زیرا نتایج اقتصادی یک شرکت حمل ونقل عمومی، با فعالیت‌های برنامه‌ریزی، در ارتباط است. در این سخنرانی قصد داریم تاریخچه‌ای از پژوهش‌ها و روش‌های حل که برای این مسائل ارائه شده، بیان کنیم.
زمان
ساعت 12
7اسفند 95
مکان
دانشکده علوم ریاضی- سالن دکتر بزرگ‌نیا

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۳۳
۷۲
۳۳
۷۰۹
۲۵۶۱
۱۹۱۰۸
۱۳۹۱۵۲

tel