نشست پرسش و پاسخ دانشجويان دكتري دانشكده علوم رياضي با هيئت رئيسه اين دانشكده

ه گزارش خبرنگارفرهنگي/ روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، در اين جلسه ابتدا، اعضاي محترم هيئت رئيسه به ارايه توضيح درموردكارهاي انجام شده آموزشي، پژوهشي و جاري دانشكده پرداختند.هچنين برخي ازمقررات پژوهشي درخصوص كميت وكيفيت مقالات موردانتظاراز فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان دكتري رابيان نمودند.سپس دانشجويان دكتري به طرح نظرات و مشكلات خودپرداختند . درادامه جلسه، هيئت رييسه دانشكده نيز توضيحاتي رادربرخي ازآن مواردبيان داشتند.

نشست مديريت ودانشجويان دكتري دانشكده علوم رياضي

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۱۲
۱۷۲
۱۱۲
۷۵۹
۳۰۱۹
۱۹۱۰۸
۱۳۹۶۱۰

tel