جلسه دفاع از رساله دکتری مهدی عبدالهی رشید

دانشکده علوم ریاضی

گروه ریاضی محض

جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته ریاضی محض

گرایش توپولوژی جبری

 

عنوان:

در باب نگاشتهای پوششی تعمیم یافته و گروههای بنیادین توپولوژی دار شده

استاد راهنما:

دکتر بهروز مشایخی فرد

استاد مشاور:

دکتر حمید ترابی اردکانی

هیات داوران :

دکتر علی پاکدامن، دكتر فاطمه هلن قانع، دکتر بهمن هنری، دکتر حمیدرضا مولایی

ارائه دهنده:

مهدی عبدالهی رشید

 

سه شنبه 2 خرداد  ماه 1396، ساعت 16

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۶
۳۵۲
۴۶
۸۳۶
۲۰۷۶
۳۸۸۲
۱۴۲۵۴۹

tel