جلسه دفاع از رساله دکتری حامد فرامرزی

دانشکده علوم ریاضی

گروه ریاضی کاربردی

جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته ریاضی کاربردی

گرایش نظریه گراف

 

عنوان:

پیرامون متغیرهای پایای فاصله-مبناگراف

استاد راهنما:

دکتر فریدون رهبرنیا، دکتر مجید میرزاوزیری

استاد مشاور:

دکتر مصطفی توکلی

هیات داوران :

دکتر احمد عرفانیان، دكتر عباس جعفرزاده، دکتر علیرضا اشرفی، دکتر مژگان افخمی، دکتر سهراب عفتی

ارائه دهنده:

حامد فرامرزی

 

پنج شنبه 28 اردیبهشت  ماه 1396، ساعت 10

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۸۲
۱۷۰۳
۸۲
۱۱۲۴۲
۱۶۲۱۴
۴۴۶۴
۱۳۳۶۹۷

tel