جلسه دفاع از رساله دکتری حامد فرامرزی

دانشکده علوم ریاضی

گروه ریاضی کاربردی

جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته ریاضی کاربردی

گرایش نظریه گراف

 

عنوان:

پیرامون متغیرهای پایای فاصله-مبناگراف

استاد راهنما:

دکتر فریدون رهبرنیا، دکتر مجید میرزاوزیری

استاد مشاور:

دکتر مصطفی توکلی

هیات داوران :

دکتر احمد عرفانیان، دكتر عباس جعفرزاده، دکتر علیرضا اشرفی، دکتر مژگان افخمی، دکتر سهراب عفتی

ارائه دهنده:

حامد فرامرزی

 

پنج شنبه 28 اردیبهشت  ماه 1396، ساعت 10

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴
۱۳۵
۴
۹۳۲
۲۵۵۱
۴۹۳۶
۱۱۱۶۲۱

tel