جلسه دفاع از رساله دکتری حجت اله عبادی زاده

دانشکده علوم ریاضی

گروه ریاضی محض

جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته ریاضی محض

گرایش سیستمهای دینامیکی

 

عنوان:

بررسی خواص جدیددر سیستمهای دینامیکی تصادفی

استاد راهنما:

دکتر فاطمه هلن قانع

استاد مشاور:

دکتر علی ساری زاده

هیات داوران :

دکتر محمدرضا مولایی، دكتر محصن صالح، دکتر بهمن هنری، دکتر علیرضا زمانی

ارائه دهنده:

حجت اله عبادی زاده

 

چهارشنبه 3 خرداد  ماه 1396، ساعت 9

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel