برگزاری اولين سمينار كنترل و بهينه سازي

اولين سمينار كنترل و بهينه سازي
روزهاي برگزاري 19 و 20 مهرماه 1396
دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد
محورهاي سمينار:
1- كنترل رياضي
2- كنترل در پزشكي
3- كنترل فازي
4- كنترل تصادفي
5- كنترل پروژه
6- بهينه‌سازي خطي و غيرخطي
7- شبكه‌هاي عصبي

دبير سمينار جناب آقاي دكتر عفتي
دبير علمي سمينار جناب آقاي دكتر طارقيان و جناب آقاي دكتر فراهي
دبير اجرائي سمينار جناب آقاي دكتر گچ پزان

22

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۰۱
۳۵۲
۱۰۱
۸۳۶
۲۱۳۱
۳۸۸۲
۱۴۲۶۰۴

tel