برگزاری اولين سمينار كنترل و بهينه سازي

اولين سمينار كنترل و بهينه سازي
روزهاي برگزاري 19 و 20 مهرماه 1396
دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد
محورهاي سمينار:
1- كنترل رياضي
2- كنترل در پزشكي
3- كنترل فازي
4- كنترل تصادفي
5- كنترل پروژه
6- بهينه‌سازي خطي و غيرخطي
7- شبكه‌هاي عصبي

دبير سمينار جناب آقاي دكتر عفتي
دبير علمي سمينار جناب آقاي دكتر طارقيان و جناب آقاي دكتر فراهي
دبير اجرائي سمينار جناب آقاي دكتر گچ پزان

22

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴
۱۳۵
۴
۹۳۲
۲۵۵۱
۴۹۳۶
۱۱۱۶۲۱

tel