اطلاعیه دانشجویان دکتری

بدینوسیله از کلیه دانشجویان گرامی دکتری دانشکده علوم ریاضی درخواست می شود که فرم روبرو را تکمیل و تا پایان مرداد ماه به دفتر ریاست دانشکده تحویل نمایند. بدیهی است اولویت تخصیص اتاق با کسانی است که در موعد مقرر فرم تکمیل شده را تحویل داده اند. مدیریت دانشکده علوم ریاضی

doc

فرم1

فرم2

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel