جلسه دفاع از رساله دکتری بی بی زکیه پرهیزگار

جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته ریاضی کاربردی

آموزش ریاضی

عنوان:

بررسی تأثیر آموزش مدلسازی ریاضی بر تجربه جریان و عملکرددانش آموزان در مسائل مختلف ریاضی، جهت گیری هدف

استاد راهنما:

دکتر حسن علم الهدائی

استاد مشاور:

دکتر مهدی جباری نوقابی

هیات داوران :

دکتر احمد عرفانیان، دكتر ابراهیمی ویشکی، دکتر زهرا گویا، دکتر نرگس یافتیان

ارائه دهنده:

بی بی زکیه پرهیزگار

چهارشنبه 25 مرداد ماه 1396، ساعت 10

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۳۳
۷۲
۳۳
۷۰۹
۲۵۶۱
۱۹۱۰۸
۱۳۹۱۵۲

tel