جلسه دفاعیه رساله دکتری رضا مکرم

جلسه دفاعیه رساله دکتری تخصصی آمار زمینه استنباط

عنوان رساله
مدل های بقا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نام دانشجو: رضا مکرم

استاد راهنما: دکتر مهدی عمادی

استادان مشاور: دکتر آرزو حبیبی راد
                  دکتر مهدی جباری نوقابی
اساتید داور خارجی :
دکتر محمدتقی شاکری
دکتر سیدمجتبی روحانی
اساتید داور داخلی :
دکتر هادی جباری نوقابی
 دکتر بهرام صادقپورگیلده
زمان برگزاری: ساعت 10 صبح سه شنبه مورخ 17/05/96
مکان برگزاری : سمینار 2 دانشکده علوم ریاضی

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۷
۳۵۲
۴۷
۸۳۶
۲۰۷۷
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۰

tel