جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ناعمه سجادی

آگهی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد    
رشته ریاضی کاربردی- گرایش آموزش ریاضی

عنوان پایان نامه
«مطالعه چگونگی بکارگیری هنر در آموزش ریاضیات مدرسه‌ ای بر اساس روش آموزشی استیم»
دانشجو:     
ناعمه سجادی
دکتر مجید میرزاوزیری (استاد مشاور)    دکتر سید حسن علم‌الهدایی (استاد راهنما)

هیات داوران:
                                                                           دکتر حمیدرضا ابراهیمی وشکی                
 دکتر احمد عرفانیان مشیری نژاد             
                      
مکان: سمینار2   ، دانشکده  علوم ریاضی
    زمان: دوم   مهرماه ،  ساعت: 17:30

tel