جلسه دفاع از رساله دکتری سیدعلی رخشان

آگهی جلسه دفاع از رساله دکتری
رشته ریاضی کاربردی- گرایش کنترل و بهینه سازی


عنوان رساله
حل رده ای از مسائل کنترل بهینه غیرخطی مرتبه کسری

دانشجو
سیدعلی رخشان

اساتید راهنما
دکتر وحیدیان کامیاد- دکتر سهراب عفتی

هیات داوران
دکتر سهراب علی یوسفی، دکتر علیرضا ناظمی
دکتر محمدهادی فراهی، دکتر امید سلیمانی فرد

زمان
پنجشنبه 30/06/1396
ساعت

16

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۵۶
۱۶۳
۵۷۰
۹۹۸
۱۵۶
۴۴۵۲
۱۵۸۳۷۴

tel