اطلاعیه شرکت در جلسه‌ با حضور جناب آقاي دكتر ضرغام

بدین‌وسیله از دانشجویان محترم تحصيلات تكميلي دانشکده جهت شرکت در جلسه‌ای که با حضور جناب آقاي دكتر ضرغام رئیس محترم صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور در روز چهارشنبه مورخ 19/07/96 ساعت 9:30 الی 11 در محل سالن آقاي دكتر اسماعيل بيگي دانشكده علوم به منظور تشريح حمايت‌هاي ويژه صندوق از پژوهشگران و فناوران كشور تشكيل مي‌گردد، دعوت می‌شود.
بخشي از حمايت‌هاي صندوق كه به تشريح آنها پرداخته خواهد شد، به شرح ذيل‌مي‌باشد:
حمايت از طرح‌هاي پژوهشي- اعطاي كرسي پژوهشي
حمايت از طرح‌هاي رساله هاي دكتري - اعطاي گرنت پژوهشي
حمايت از طرح‌هاي پسادكتري- جايزه علامه طباطبائي
حمايت از اجراي همايش‌ها و رخدادهاي علمي - جايزه شهيد آويني


مدیریت دانشکده علوم ریاضی

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۰۱
۱۱۶
۵۲۶
۱۷۳۲
۱۰۱
۵۰۸۴
۱۷۲۵۴۳

tel