سيستم هاي ديناميكي در روانشناسي شخصيت در دانشكده علوم رياضي ارائه شد

دكتر عباسعلي رشيد، دانش آموخته رشته‌ رياضي محض  گرايش هندسه و سيستم‌هاي ديناميكي ساعت 12 روز چهارشنبه 2/3/97 سخنراني با عنوان سيستم‌هاي ديناميكي در روانشناسي شخصيت را در سالن استاد دكتر بزرگ نياي اين دانشكده ارائه كرد.

در اين سخنراني به ارتباط بين  سيستم‌هاي ديناميكي و روانشناسي پرداخته شد.  هر سيستمي كه با زمان تغيير مي‌كند يك سيستم ديناميكي است. بنابر‌اين تمام پديده‌هاي كه در جهان هستي با گذشت زمان دچار تغيير مي شوند در قالب سيستم‌هاي ديناميكي قرار مي‌گيرند. هدف از مدل‌سازي  يك پديده با سيستم‌هاي ديناميكي  بررسي و تحليل رفتار آينده آن پديده بوده و بنابراين بدست آوردن مدلي مناسب براي پيش بيني آينده بسيار حائز اهميت است.

خصوصيات  يك انسان از قبيل تغيير نگرش، تكامل روابط عاشقانه،  تحولات اجتماعي و خود شناسي مي‌تواند با سيستم‌هاي ديناميكي مناسب مدل شوند. در اين سخنراني مدل‌هاي ديناميكي مختلفي براي بررسي افرادي با اختلال دو قطيي، بررسي گرايش يك فرد به يك گروه‌ اجتماعي و پيش بيني تصميم دو فرد براي ازدواج معرفي شد.

20180523 133932

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۸۹
۱۱۷
۶۰۵
۸۴۱
۴۲۰۶
۴۴۱۲
۱۶۲۵۴۰

tel