پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی در یک مجله فاخر

یکی از مقاله های پژوهشی دکتر رضا قنبری، عضو هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی و همکاران ایشان خاطره قربانی مقدم و نظام مهدوی امیری در مجله JCR-Q1 با عنوان  IEEE transaction on fuzzy system  با ضریب تأثیر 8/415 پذیرفته شده است. معاونت پژوهش و فناوری دانشکده علوم ریاضی این موفقیت را به ایشان و همکارانشان تبریک می گوید.

1878787

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۵۰
۱۵۷
۴۹۶
۱۳۰۰
۲۹۱۷
۴۴۰۹
۱۶۵۵۳۴

tel