روز شنبه تاریخ 20 مهرماه سال 98 با حضور اعضای دانشکده ، دانشجویان و هیات رئیسه محترم دانشکده جلسه سخنرانی  با  عنوان " تغذیه و سلامت" توسط  دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، آقای حمیدرضا هوشمند برگزار گردید.
ایشان ، جهت پیشبرد آگاهی و شناخت بیشتر از برنامه ریزی نغذیه ای سالم ، سخنرانی تخصصی خود را ارائه نمودند.

IMG 1348IMG 1352IMG 1354

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۶۳
۴۹۶
۱۴۶۰
۱۳۵۷
۲۸۵۸
۵۷۲۶
۲۲۷۷۶۲

tel