روز شنبه تاریخ 20 مهرماه سال 98 با حضور اعضای دانشکده ، دانشجویان و هیات رئیسه محترم دانشکده جلسه سخنرانی  با  عنوان " تغذیه و سلامت" توسط  دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، آقای حمیدرضا هوشمند برگزار گردید.
ایشان ، جهت پیشبرد آگاهی و شناخت بیشتر از برنامه ریزی نغذیه ای سالم ، سخنرانی تخصصی خود را ارائه نمودند.

IMG 1348IMG 1352IMG 1354

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۱۷
۱۶۵
۵۶۵
۱۰۸۸
۶۹۱۷
۹۵۰۷
۳۰۱۲۲۹